Isemthethweni practitioners, uqeqesho kwi-inkundla: njani ukuze ufake isicelo, iimfuno, kwaye imisebenzi